Ako pestovať?

Príprava pozemku

Skôr než cesnak zasadíme, treba zvážiť vopred predplodiny. Predplodiny by nemali byť rovnakej čeľade ako cesnak. Nevhodnou predplodinou je teda cibuľa, pór, pažítka atď. Ozimné obilniny cesnak zaburiňujú. Naopak najvhodnejšou predplodinou sa nám javia zemiaky, po ktorých je pôda dobre prehnojená a kvalitne hlboko spracovaná. Po jahodách je možné cesnak pestovať iba za predpokladu, že neboli napadnuté háďatkom zhubným.

20230518_172716

Výber pozemku

Nie je vhodné na jednom pozemku pestovať cesnak opakovane každý rok. Hrozí nielen únava pôdy a postupné zníženie výnosov, ale predovšetkým zamorenie pôdy chorobami a škodcami. Optimálny odstup medzi pestovaním cesnaku na rovnakom pozemku je 4 roky. Pozemok pre cesnak by nemal byť premokrený a mal by byť na slnečnom mieste. Možno ho úspešne pestovať ako na piesočnatých, tak aj na ťažkých pôdach.

Zelené hnojenie

Najlepšie skúsenosti máme s Vikvou huňatou, ktorej osivo je však nedostatkové. Výborným zeleným hnojením je aj Facélia vratičolistá, ktorú poiužívame aj u nás na MartinoveSady.sk pri pestovaní konzumného cesnaku. Zelené hnojenie je vhodné pokosiť a zaoráva sa asi 2 mesiace pred výsadbou cesnaku.

20230702_140734

Úprava lúky na pole s cesnakom

Ak sa rozhodneme cesnak vysadiť na pozemok, kde bola predtým lúka alebo trávnik, je potrebné vykonať orbu už 4 mesiace pred výsadbou cesnaku. Pokiaľ sa na lúke vyskytujú ťažko zničiteľné vytrvalé buriny ako pýr, pichliač alebo žíhľavy, je vhodné pred orbou pozemok postriekať herbicídom.

Organické hnojenie

Cesnak nemá rád priame hnojenie čerstvým hnojom, zároveň je však pomerne náročný na obsah živín v pôde. Pred výsadbou je možné na pozemok aplikovať rozležaný hnoj za predpokladu, že bude dobre rovnomerne premiešaný s ornicou /u nás sme hnoj zapracúvali strojovo do pôdy/. Ďalej je možné hnojiť kompostom, močovkou, alebo použiť zelené hnojenie.

Priemyselné hnojivá

Z priemyselných hnojív je možné použiť kombinované hnojivá s obsahom síry. Cesnak nemá rád chlór, preto je potrebné vyberať hnojivá s jeho nízkym obsahom. Prednosť majú hnojivá s draslíkom vo forme síranu draselného (síru potrebuje cesnak na tvorbu silíc). Odporučiť teda môžeme Cererit, naopak menej vhodné je NPK, ktoré obsahuje draslík vo forme chloridu draselného.

Výber odrôd

Odrody podľa zberu... V našom sortimente sú odrody veľmi skoré, poloskoré aj neskoré. Najskoršou odrodou v českom sortimente je Bjetin, ktorá sa zberá už začiatkom júla. Z nepaličiakov je to potom odroda Anton, ktorá sa zberá len o pár dní neskôr ako Bjetin. Naopak najneskoršie sú odrody Benátčan, Japo II a Mirka, ktoré sa zberajú až koncom júla alebo začiatkom augusta.

Paličák, alebo nepaličák??? Paličiaky vytvárajú kvetný stvol zakončený palicou, čo je kvetenstvo vytvorené zo sterilných kvietkov a pacibuliek, nepaličiaky stvol nemajú. Vyššia prácnosť pri pestovaní paličiakov je daná nutnosťou ručne tieto palice počas pestovania odstraňovať a väčšou námahou pri odrezávaní tvrdej vňate pri pozberovom spracovaní. Paličiakmi nie je možné alebo len veľmi ťažké viazať do vencov.

Všeobecne platí, že nepaličiaky tvoria viac strúčikov a majú lepšiu skladovateľnosť ako paličiaky. Samozrejme sú tu odrodové rozdiely. Všetky odrody paličiaku sú ozimné, výnimkou je odroda Mirka, ktorá je určená na jesennú aj jarnú výsadbu. Medzi nepaličiaky sú odrody ako ozimné (Lukan, Anton, Záhorský II) – skupina raných širokolistých nepaličiakov, tak jarné (Japo II, Benátčan) – skupina neskorých úzkolistých nepaličiakov, ktoré možno vysádzať ako na jeseň, tak aj na jar.

Odrody do vyšších polôh... Do polôh s nadmorskou výškou nad 400 m. n. m. sú z nepaličiakov vhodné odrody Japo II a Benátčan, z paličiarov možno v týchto oblastiach spoľahlivo pestovať odrodu Bjetin.

Odrody na pozemky s vysokou hladinou spodnej vody... Cesnak vo všeobecnosti nemá rád vysokú hladinu spodnej vody (cca 30 cm pod povrchom). Tieto podmienky najlepšie znáša odroda Vekan a Lukan.

Sadbový materiál

20220709_110425

Sadbový cesnak... Originálny kvalitný sadbový cesnak je možné nakúpiť napríklad v záhradkárskych potrebách alebo aj v našom e-shope. Predaj a produkcia sadiva sa riadi v Českej republike prísnym zákonom č. 219/2003 Zb., zákonom o obehu osiva a sadiva. Pri nákupe kvalitnej sadby má pestovateľ istotu, že si na pozemok nezavlečie žiadne nebezpečné choroby a škodcov, pretože množiteľské porasty sú veľmi prísne kontrolované producentom sadby, ktorý za kvalitu predávaného materiálu nesie všetku zodpovednosť.

V žiadnom prípade nie je vhodné vsádzať konzumný cesnak nakúpený na trhoviskách alebo v hypermarketoch, ani cesnak ponúkaný ako „vhodný na sadbu“. Vysadením tohto materiálu pestovateľ riskuje nielen sklamanie zo zlých výnosov, ale predovšetkým zamorenie pozemku nebezpečnými chorobami a škodcami, ako je napr. háďatko zhubné alebo sklerocium. Ponúkaním cesnaku s označením „vhodný na sadbu“ sa navyše predajca dopúšťa klamania zákazníka.

Veľkosť strúčikov

Pri výsadbe je možné použiť strúčiky všetkých veľkostí. Veľkosť strúčika nemá zásadný vplyv na veľkosť cibule. V dobrých podmienkach môžu aj z malých strúčikov narásť cibule porovnateľnej veľkosti s cibuľami rastlín zo strúčikov veľkých. V suchších oblastiach je lepšie používať strúčiky väčšie, ktoré majú rýchlejší štart a rastlina tak môže na jar lepšie využiť zásoby zimnej vlahy.

Príprava sadiva

Pred výsadbou je potrebné cibuľu rozdružiť na strúčiky. Pri tejto činnosti môže dochádzať k odstráneniu krycej šupiny strúčika (ošúpanie strúčika), čo však nie je na závadu. Aj olúpané strúčiky je možné bez problémov vysádzať. Úmyselné lúpanie strúčikov pred výsadbou však nemá žiadny zmysel.

Morenie

Z prípravkom morenia sadiva odporúčame Sulku, ktorá síce takmer neúčinkuje na háďatko zhubné (proti ktorému bola Sulka pôvodne registrovaná), ale veľmi dobre pôsobí proti veľmi rozšírenému roztoču Vlnovníka cesnakového (Aceria tulipe), ktorý spôsobuje tzv. vyšeptávanie cesnaku.

V prípade morenia Sulkou odporúčame sadivo rozdružiť na strúčiky už začiatkom septembra a namočiť ich na 2–3 hodiny v 5% roztoku Sulky. Potom musí sadivo čo najrýchlejšie (cca do 12 hodín) vyschnúť. Takto pripravená sadba sa následne uskladní na suchom vetranom mieste až do doby výsadby (koniec novembra až začiatok decembra). Roztok Sulky nie je možné používať opakovane.

Ďalej odporúčame pred výsadbou strúčiky na 1–2 hodiny namočiť do studenej vody. Tým strúčik rýchlejšie aktivuje svoje obranné mechanizmy. Po uschnutí strúčikov je nutné ihneď začať s výsadbou.

Výsadba

Termín výsadby... Ozimné odrody by sa mali sadiť čo najneskôr, tj koncom novembra alebo v decembri v závislosti od počasia a od polohy pestovateľského pozemku. Teplota pôdy by v čase výsadby mala trvalo klesnúť pod 9 °C. Je to predovšetkým kvôli prevencii proti fuzáriu, ktoré pri tejto teplote nie je v pôde aktívne.

Jarné odrody je možné vysádzať od jesene až do jari. Z jesennej výsadby však obvykle býva vyšší výnos bez toho, aby bola znížená skladovateľnosť zberaného cesnaku. Prevenciou proti napadnutiu Fúzavkou cesnakovou je výsadba až začiatkom marca. Neskoršia výsadba už môže negatívne ovplyvniť výnos.

Na jarnú výsadbu sú vhodné odrody Japo II, Benátčan, Matin a Mirka. Ak sú na jar vysadené ozimné odrody, väčšinou je nutné počítať s oneskoreným zberom, u paličiakov navyše často dochádza k tomu, že sa vytvorí iba nedelená (jednostružková) cibuľa s horšou skladovateľnosťou. Nie je ani výnimkou, že ozimné paličiaky po jarnej výsadbe vôbec nevytvoria kvetný stvol.

Spon a hĺbka výsadby

Vzdialenosť riadkov sa volí podľa spôsobu následného obrábania tak, aby mohol pozemok udržiavaný v bezburinovom stave a aby mohol byť priestor medzi riadkami ľahko v prípade potreby prekyprený. Obvykle sa volí vzdialenosť 25–50 (ale aj 60) cm. Vzdialenosť rastlín medzi riadkami postačí 8–15 cm v závislosti od odrody a zvolenej vzdialenosti riadkov.

Strúčik by mal byť zasadený dostatočne hlboko. Ideálne by mala zostať nad zasadeným strúčikom 6–10cm vrstva pôdy. Čím je cesnak vysadený hlbšie, tým je počas následnej vegetácie menej rastlina stresovaná výkyvmi teplôt a vlhkosti. Pri voľbe hĺbky výsadby sa však musí brať do úvahy spôsob vyberania rastlín zo zeme pri zbere.

Spôsob výsadby

Najvhodnejšia je ručná výsadba, pri ktorej sa zachováva správna orientácia puku strúčika (smerom dole) a vrcholu strúčika v pôde a udržuje sa aj podobná vzdialenosť medzi jednotlivými rastlinami.

Na ľahších a dobre spracovaných pôdach je možné iba naznačiť riadky a potom strúčiky do zeme čo najhlbšie zapichovať. Pri ťažších alebo horšie spracovaných pôdach je dobré najprv vyhĺbiť ryhy, na ktorých dno sa následne strúčiky zapichujú. Potom sa ryhy zahrnú a pôda sa utuží. Nevhodná je výsadba sádzacím kolíkom, pri ktorej puk strúčika zostáva bez priameho kontaktu s pôdou, čo bráni rýchlemu zakoreneniu.

Na väčších plochách pri nedostatku pracovnej sily je možné využiť špeciálne sádzacie stroje. Pri tomto spôsobe výsadby však väčšinou zostávajú strúčiky ležať na boku, čím dochádza nielen k pomalšiemu zakoreňovaniu, ale predovšetkým je následne zozbieraný cesnak deformovaný, predovšetkým paličiaky vytvárajú nevzhľadné fajky. Všetky tieto skutočnosti vedú k pomerne výraznému zníženiu výnosov.

Orientovaná výsadba

Orientovanou výsadbou sa myslí spôsob výsadby, pri ktorom je nielen orientovaný puk strúčika smerom dole, ale jedným smerom sú aj orientované „brušká“ strúčikov. Tým sú následne jedným smerom orientované aj listy rastliny. Porasty z orientovanej výsadby sú veľmi vzhľadné a býva uľahčená kultivácia priestoru medzi riadkami. Tento spôsob výsadby je však pracný a má uplatnenie iba u záhradkárov.

Práca počas vegetácie

Ochrana proti hubomilke... Hubomilka je mucha, ktorá v predjarí nalietava na pozemok s cesnakom, kde kladie vajíčka nielen k vzídenému cesnaku, ale aj k rastlinám doposiaľ nevyrašeným. Larvy hubomilky následne rastliny poškodzujú. Veľmi spoľahlivou ochranou cesnaku proti hubomilke je prikrytie pozemku bielou netkanou textíliou ešte pred náletom tejto muchy, najlepšie už v priebehu zimy. Z chemických prípravkov je možné proti hubomilke použiť Karate so Zeon technológiou 5 CS (0,6 l/ha, 0,1 %), Reldan 50 EC (0,6 l/ha, 0,1 %) alebo Reldan 22 (1,2 l/ha, 0,2 %). Tieto prípravky sa prvýkrát aplikujú ihneď, ako teplota vzduchu dosiahne tri dni 10 stupňov Celzia (väčšinou v marci), druhýkrát za 14 dní po prvom ošetrení.

Odburinenie a kyprenie pôdy

20230511_161742

Na povrchu pôdy by mal byť od jari rozrušovaný pôdny škralúp a pozemok by mal byť držaný bez buriny. Na jar je veľmi prospešné väčší pozemok opakovane vláčiť ľahkými bránami až do výšky porastu 15 cm. Na malých pozemkoch rovnaký význam splnia vydly. Neskôr sa priestor medzi riadkami udržuje v bezburinovom stave.

Použitie herbicídov

Z herbicídov sa dá do cesnaku použiť napr. Stomp. Je však nutné brať do úvahy, že herbicídy znižujú výnosy cesnaku. Nám sa osvedčila slama.

Prihnojovanie

Žltnúce špičky najstarších listov cesnaku poukazujú na nedostatočný príjem dusíka. Ak je pôda chudobná na dusík, je možné porast prihnojiť v troch dávkach liadkom vápenatým (15,5 % N) v množstve 100 kg/ha (10 g/m2). Žltnutie špičiek však nemusí znamenať, že dusík v pôde nie je, často sa stáva, že ho len nie je schopná rastlina prijímať. To je spôsobené napr. veľkými výkyvmi teplôt, nedostatkom alebo nadbytkom vody, príliš nízkymi alebo vysokými teplotami. Potom pomôže prihnojenie na list. Na tento účel je vhodný 5% roztok rozpustenej granulovanej močoviny alebo aj obyčajný Kristalon. Hnojenie na list je nutné vykonávať vždy večer, na svetle totiž aplikovaný dusík uniká do vzduchu.

Závlaha

Potrebu vody pri cesnaku prirovnávame k potrebe vody koreňovej zeleniny, ako je mrkva či petržlen. Zvýšenú potrebu vody má potom cesnak v období od polovice mája do začiatku júna. Pri nedostatku vody v pôde je vhodné zavlažovanie.

Hlávkovanie

Paličiak vytvára kvetný stvol s kvetmi pacibuľkami. Pre jeho rast potrebuje rastlina veľké množstvo energie, čo vedie k tvorbe menších cibúľ a zníženiu výnosu. Preto je potrebné paličiaki hlávkovať (odstraňovať kvetenstvo). Vrcholy kvetného stvolu s pacibuľkami je potrebné odstrániť čo najskôr, akonáhle sa objavia medzi listami, teda nečakať, kým vyrastie a začne sa krútiť. Kvetenstvo by sa malo odlamovať, odrezávať alebo odstrihávať, nie vyťahovať aj so stvolmi, pretože tým by rastlina stratila oporu a začala by poliehať. U bezviróznych odrôd by sa malo kvetenstvo odlamovať, aby sa na použitom náradí neprenášali vírusy.

Úroda, sušenie a skladovanie cesnaku

Všeobecné o zbere... Termín zberu je daný predovšetkým odrodou a aktuálnymi podmienkami v danom roku. Predčasný zber môže spôsobiť problémy pri sušení, naopak pri oneskorenom zbere sa cibule v zemi začnú otvárať a zozbieraný cesnak je zle predajný. Výnimkou je paličiak Slavin a nepaličiak Benátčan a Japo II, ktoré mierne oneskorený zber znášajú obstojne.

Zber nazeleno

Zber nazeleno je vlastne predčasný zber cesnaku, ktorý nie je určený na dlhodobé skladovanie. Na tento účel je z českého sortimentu najvhodnejšia odroda Bjetin, ktorá je najskoršia a zberať a predávať nazeleno sa dá už v prvej polovici júna. Z nepaličiakov sa na zber nazeleno hodí napr. odroda Anton.

Úroda paličiarov

Paličiaky sa zberajú v čase, keď majú ešte 5 dužnatých listov (môžu byť aj žlté, ale dužinaté, nie suché). Počet dužinatých listov totiž priamo súvisí s počtom dužinatých sukníc cibule. Je tiež možné nechať niekoľko rastlín neodhlávkovaných a riadiť sa podľa tvaru kvetného stvolu. Ten totiž najprv rastie vzpriamene, potom sa zakrúti a v čase dozrievania cesnaku sa opäť vzpriami. V čase, keď je stvol znovu vzpriamený (nie je úplne vzpriamený, zostáva mierne šikmo), je čas ideálny pre zber.

Úroda nepaličiakov

Nepaličiaky sa zberajú v čase, keď vňať cesnaku zo zhruba polovice rastlín ľahne na zem. Približný termín zberu uvádzame pri popise jednotlivých odrôd, avšak termín zberu sa môže každý rok mierne líšiť podľa priebehu počasia v danom roku v danej lokalite.

Spôsob zberu

Menšie plochy sa dajú najlepšie zberať za pomoci rycích vidlíc, na veľmi kyprých pôdach sa dajú paličiaky pomerne ľahko vyťahovať zo zeme bez akéhokoľvek náradia. Na väčších plochách sa využívajú rôzne druhy podorávačov. Pri zbere nemožno cibuľami o seba otĺkať, pretože veľmi ľahko dochádza k ich poškodeniu. Zozbieraný cesnak nie je možné nechávať dlhšiu dobu na poli, zvlášť za slnečných dní, kedy už po jednej hodine môže dochádzať k úpalu, čím je cesnak znehodnotený.

Sušenie 

Ideálne je sušenie cesnaku aj s vňaťou, kedy sa celé rastliny zavesia na zatienenom dobre vetranom mieste, napr. v kôlni alebo na pôde. Cesnak je možné sušiť aj bez vňate v tenkej vrstve v debnách alebo na drevenej či hlinenej podlahe. Vhodné sú aj rôzne druhy roštov. Dôležité je predovšetkým dobré prúdenie vzduchu. Nesmie sa sušiť cesnak tesne pod hrebeňom strechy, kde by v horúcich letných dňoch mohlo dôjsť k jeho uvareniu.

Skladovanie

IMG-20220705-WA0005

Miesto skladovania cesnaku by malo byť veľmi vzdušné – najlepšie v prievane. Škodí mu príliš vysoká teplota, priame slnečné žiarenie, naopak mu neublíži mierny mráz. Uskladnenie cesnaku pred konzumáciou je v súčasnosti veľkým problémom. Pokiaľ nie je napadnutý vlnovníkom cesnakovým, vyhovuje mu izbová teplota a sucho. Tieto podmienky však vyhovujú spomínanému roztoču, ktorý sa v teple rýchlo množí a spôsobuje vysychanie strúčikov. Preto by bola lepšia teplota okolo nuly pri nízkej vlhkosti, teda určite nie v chladničke.